MUZIKA

Jedna moderna forma muzike, koja (uprkos tome) zaista slavi Boga Oca i Njegovog Sina Isusa, bez bubnjeva, ritma ili harizmatičkih aspekata:

Sve pesme u nastavku svakog videa dolaze automatski od strane YouTube i zato nisu deo ove preporuke

Anja Schraal:

Derrol Sawyer: