MUZIKA

Da li je Ellen White najavila, kakva će vrsta moderne muzike (kao npr. Heritage Singers, Sandi Patti ili muzika na pan-evropskom kongresu mladih 2013. u Novom Sadu) doći u naše krugove i Bogosluženja, i od koga ona potiče?

  • “One stvari koje su bile u prošlosti, biće i u budućnosti. Sotona će muziku načiniti zamkom, na način kojim se ona izvodi.“ {Ellen White: 2SM, p. 38.}
  • „Bog mi je pokazao da će se stvari koje si opisao kao događaj koji se odvijao u INDIANI dešavati neposredno pre kraja vremena PROBE. Svaka prosta stvar će biti prisutna. Postojaće uzvikivanje uz BUBNJEVE muziku i ples. Umovi racionalnih bića će postati toliko konfuzna da neće moći donositi ispravne odluke. I to se naziva delovanjem svetog Duha. Sveti Duh se nikada ne otkriva na takav način, kroz takvu konfuziju buke…Ludačka buka potresa čula i izopačuje ono što bi izvedeno na pravi način bio blagoslov. Sila sotoninih metoda zaslepljuje sa bukom i galamom da bi imali karneval, i to je nazvano delovanje svetog Duha.“ {Ellen White: 2SM, p. 36}

Na adventističkom kongresu u Indiani 1900. godine sigurno nije bila prisutna rock ili neka druga ekstremna vrsta muzike, da bi se onda opravdala današnja forma muzike sa tvrdnjom da ona “nema veze” sa gornjim upozorenjem. Opisana buka i galama dotiču samo opis razlike od tadašnje izuzetno mirne muzike, koja je služila na slavu Bogu! Upravo decentni bubnjevi, uticaj jazz i pop muzike kao i decentni ples tj. njihanje, često praćeni decentnom ekstazom lažne radosti predstavljaju ispunjenje proročanstva od Ellen White. Mnogima je poznata izjava druge strane, da je tekst muzike potpuno nebitan, ukoliko njena forma slavi neprijatelja.

Dole stoji kao primer jedna moderna forma muzike, koja (uprkos tome) zaista slavi Boga Oca i Njegovog Sina Isusa, bez bubnjeva, ritma ili harizmatičkih aspekata:

(Sve pesme u nastavku svakog videa dolaze automatski od strane YouTube i zato nisu deo ove preporuke)

Anja Schraal:

Derrol Sawyer:

Isto tako i određene vrste klasične muzike kao npr. od Johann Sebastian Bach predstavljaju duboku slavu našem Bogu i Njegovom Sinu Isusu!