KO JE ANĐEO MIHAJLO?

 • „Ali mi imamo samo JEDNOG Boga Oca, od Kojega je sve, i mi u Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz Kojega je sve, i mi kroza Nj.“ {1. Korinćanima 8,6}
 • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162} 
 •  „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}

Sveti Duh je svugde manifestovana, svesna i LIČNA sveprisutnost Boga (Oca) i Isusa, a ne samo sila ili prašina. Reč “osoba” ukazuje samo na činjenicu da sveti Duh nije besvesna energija. Engleska reč „person“ ne znači samo biće, već ima različita značenja u zavisnosti od konteksta. Isus je BOŽANSKO, a NE stvoreno biće. Međutim, On ima početak kao jedini ROĐENI (a ne stvoreni) Božji SIN pre stvaranja svemira, i iz tog razloga Biblija samo Oca naziva “jedini istiniti Bog“.

Ko je moćni Anđeo Starog Zaveta? Ko je Anđeo Mihajlo iz Otkrivenja? 

 • “Videla sam da je Mojsije umro, ali je Mihajlo došao i dao mu život. Sotona je tražio telo kao svoje, ali je Mihajlo vaskrsao Mojsija i odveo ga na nebesa. Đavo se trudio da zadrži njegovo telo, gorko psovao na Boga, proglasio Ga nepravednim, jer mu je uzeo plen. Ali Mihajlo ga nije prekorio, iako je kroz njegovo iskušenje i silu Božji sluga pao. Hristos je krotko odgovorio, Gospod (Otac) te prekoreva.” {Ellen White, 1SG, p. 43.1}
 • „Ko je bio Mihajlo, Koji je došao da pomogne Gavrilu? Izraz „On, Koji je kao Bog“ i Biblija jasno pokazuju da je Isus Taj, Koji nosi to ime.“ {Uriah Smith DAR1909 244.2}
 • “Izrael je sačuvan Božjim čudom svakog dana njihovog putovanja kroz pustinju. Moćni Anđeo koji je išao pred njima je bio Sin Božji.” {Ellen White, 1SP, p. 318, 1870}
 • “I svi jedno piće duhovno piše; jer pijahu od duhovne Stene Koja iđaše za njima: a Stena beše Hristos.“ {1. Korinćanima 10,4}
 • Hristos nije bio samo Vodič Jevrejima u pustinji, Anđeo u Kome je bilo Jehovino (Očevo) ime, i Koji je, skriven u oblaku dima, išao pred vojskom, ali On je bio Taj Koji je dao (u ime Oca) zakon Izrailju.” {Ellen White, PP, p. 366, 1890}  (2. Mojsijeva 23,20.21; Jevrejima 1,4)
 • “Evo Ja šaljem Anđela Svojega pred tobom da te čuva na putu, i da te odvede na mesto koje sam ti pripravio.“ {2. Mojsijeva 23,20}
 • “Evo, Ja (Bog Otac) ću poslati Anđela Svog (Isus), Koji će pripraviti put preda Mnom, i iznenada će doći u crkvu Svoju Gospod, Kog vi tražite, i Anđeo zavetni, Kog vi želite, evo doći će, veli Gospod nad vojskama. Ali, ko će podneti dan dolaska Njegovog? I ko će se održati kad se pokaže? Jer je On kao oganj livčev i kao milo beljarsko.“ {Malahija 3,1.2}
 • “Jer reče: doista su Moj narod, sinovi, koji neće iznevjeriti. I bi im Spasitelj. U svakoj tuzi njihovoj On beše tužan, i Anđeo (Isus), koji je pred Njim, spase ih. Ljubavi Svoje radi i milosti Svoje radi On ih izbavi, i podiže ih i nosi ih sve vreme. Ali se odmetaše i žalostiše sveti Duh Njegov; zato im posta neprijatelj, i ratova na njih” {Isaija 63,8-10}

Gornji tekst predstavlja isečak iz donje knjige, u kojoj se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku:

Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić 283 stranice DOWNLOAD PDF

Završna faza otpada i prva zapovest – Goran Šušljić 4 stranice DOWNLOAD PDF

Velika Borba izmedju Hrista i Sotone 1884 – Ellen White 193 stranice DOWNLOAD PDF

Deutsch:

Adventisten – Erstes Gebot ODER Dreieinigkeit Goran Šušljić 316 Seiten DOWNLOAD PDF

Die letzte Phase des Abfalls und das erste Gebot Goran Šušljić 4 Seiten DOWNLOAD PDF

English:

Adventism – First Commandment OR The Trinity – English + Srpsko-Hrvatski – Goran Šušljić 68 Pages DOWNLOAD PDF – First 30 Chapter translated into English + (complete) latest version in Serbo-Croatian language

Adventism – First Commandment OR The Trinity – English + Deutsch – Goran Šušljić 68 Pages DOWNLOAD PDF – First 30 Chapter translated into English + (complete) latest version in German language

Kontakt: Goran Šušljić 

eMail:  goran.susljic@googlemail.com

Homepage: SRPSKO-HRVATSKI  www.advent31.rs

Homepage: DEUTSCH-NEMAČKI www.advent31.de