TROJSTVO: WHIDDEN + MOON + REEVE

Ispunjenje proročanstva o rimskom paganstvu u crkvi. Adventistička Knjiga „Trinity – Trojstvo“ od profesora teologije WOODROW WHIDDEN + JERRY MOON + JOHN REEVE iz 2002. godine

  • „Slediće pravac sličan onome od Rimskih Katolika.“ {Ellen White: 9MR, p.179 Letter 53, 1894}

Knjiga „Trinity” – „Trojstvo”, od Woodrow Whidden, Jerry Moon i John Reeve, koja se u međuvremenu koristi kao referenca za istoimenu tematiku, nema slučajno papski pagansko-druidski simbol na naslovnoj stranici. To je jedan od originalnih simbola druidsko-keltskog Trojstva, koji je postao deo simbola katoličke crkve! 

Time smo priznali i papsku krunu! Taj simbol u centru slike je markiran svetlijom žutom bojom, pošto druga strana želi da pokaže sa podsmehom koliko je duboko preuzela slepu crkvu. Zato je Isus u Otkrivenju rekao da nam je potrebna mast za oči. 

Stara keltska religija slavi izričito demonske „Bogove“ i nalazi se među najjačim preostalim magijsko-ezoteričnim kultovima u celoj Evropi. Time smo otišli tako daleko da slavimo lažne „Bogove“, samo da bi odbranili „istinu“, te stigli na istu poziciju kao i stari Izrael koji je nekada slavio Vala. 

I oni su tada tvrdili da se klanjaju Jehovah, pošto imaju Stari Zavet i zvanični status Božjeg naroda, a da ti „Bogovi“ predstavljaju samo „praktičnu ilustraciju“, slično kao i kod klanjanja teletu kod Sinaja. Iz tog razloga sam Isus govori da će nas (apsolutnu većinu) izbljuvati iz Svojih usta. U gore pomenutoj knjizi je kao kod paganskog Izraela i dr Kellogg-a, istina pomešana sa lažnim naukama. 

U njoj se koriste citati od EGW i kaleme na to opisi njenih navodnih  gledišta, koja ne stoje ni u jednom njenom spisu. Knjiga sadrži delove istine bez ikakve analize, ukoliko služi željenoj svrsi po principu raspeća, „Njegova krv na nas“. Ta knjiga treba u stvari da nam služi kao potresno upozorenje, koliko se može otići daleko, kada istina bude odbijena. Mi smo stigli do direktnog preuzimanja paganizma! 

Kako naći slike druidskih simbola gde ćemo videti da je to jedan od tzv. Triquetras simbola njihovog paganskog Trojstva? Da bi smo potpuno videli tu istinu, možemo u Google potražiti te simbole i ubaciti kao pretragu: “druiden+triquetras pictures“ i prelistati sve slike koje u osnovi imaju isti znak. 

Ova knjiga sadrži interesantnu izjavu njenih autora, koja bi trebala da nas pokrene na razmišljanje:

  • „Kako jedna struja rasuđivanja ide, ili su pioniri grešili i današnja crkva je u pravu, ili su pioniri bili u pravu a današnja crkva je otpala od Biblijske istine.“ {Woodrow Whidden, Jerry Moon, John Reeve: The Trinity, p. 190}

Knjiga sadrži ilustracije sa čovekom, ruku podignutih gore ka suncu, koje predstavljaju pagansko obožavanje sunca, iako se to demantuje time da je to slika molitve i čekanje na Isusov dolazak. Ta forma simbola na naslovnim stranicama, iz harizmatičkih krugova, i to nije slučajnost. Nažalost veliki broj naših aktuelnih knjiga i izdanja sadrži takav vid paganskoh izražavanja.

  • Studirajte devetu glavu proroka Jezekilja. Te reči će doslovno biti ispunjene. Vreme sada prolazi a ljudi su uspavani. Oni odbijaju da pokore svoje duše i da se obrate. Bog neće još dugo podnositi ljude koji imaju imaju tako silnu i važnu otkrivenu istinu, ali koji odbijaju da unesu te istine u svoje lične živote. Vreme je kratko. Bog zove; Da li to želite da čujete?“ {Ellen White: Letter 106, 1909}
  • „Gospod je objavio da će se istorija iz prošlosti ponoviti kad se približimo završetku dela. Svaka istina koju je dao za ove poslednje dane treba da se objavi svetu. Svaki stub koji je On postavio treba da se učvrsti. Ne možemo sada napustiti temelj koji je Bog postavio. Ne možemo sada ući u bilo koju novu organizaciju; jer bi to značilo otpasti od istine.“ {Ellen White: 2SM 390.1}