❝Adventisti – Prva Zapovest ili Trojstvo❞

ADVENTISTI – PRVA ZAPOVEST ILI TROJSTVO.pdf
Knjiga

Adventisti – Prva Zapovest ili Trojstvo- Résumé.pdf
Résumé knjige na 30 stranica

Ova knjiga ne donosi nove nauke
već dokumentovano istražuje šta smo mi,
Adventisti sedmog dana, učili i verovali sve do
1931. godine,
uz usporedbu sa današnjim verovanjem

http://advent31.com – English PDF Version, first 30 chapters
 Revised version coming soon.

http://advent31.com – Deutsche Version

 

GORAN ŠUŠLJIĆ