KNJIGA – TROJSTVO?

Ove knjiga sadrži, pored dokaza šta je po Bibliji i Ellen White Trojstvo, isto tako i druga područja stare pregažene istine:

 Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić 

Knjiga – 228 stranica – prvih 36 stranica predstavljaju Résumé najvažnijih detalja iz cele knjige

  Adventism – First Commandment OR The Trinity – Goran Šušljić 

Book  – 68 Pages – First 30 Chapter

  Adventisten – Erstes Gebot ODER die Dreieinigkeit – Goran Šušljić

Buch – 261 Seiten – die ersten 42 Seiten sind ein Résumé wichtigster Details aus dem ganzen Buch

Ova knjiga ne donosi nove nauke, već dokumentovano istražuje, šta su Adventisti-Sedmog-Dana oficijelno učili sve do 1931. godine, uz usporedbu sa današnjim verovanjem

Download svih knjiga na ovoj stranici je besplatan