TROJSTVO?

Ova stranica i donja knjiga sadrže, pored dokaza šta je po Bibliji i Ellen White Trojstvo, isto tako i druga područja stare pregažene istine.

Ovde se ne nalaze nove nauke, već dokumentovani dokazi, šta  je sve do 1931. godine bilo oficijelno učenje Adventista-Sedmog-Dana, kao i usporedba sa današnjim verovanjem:

 Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić PDF

Knjiga – 228 stranica – prvih 36 stranica predstavljaju Résumé najvažnijih detalja iz cele knjige.

Download svih knjiga na ovoj stranici je besplatan

Šta je po Bibliji istina?

  •  „Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh sveti sprečio propovedati reč u Aziji. Kad su došli do Mizije, htedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov.“ {Dela Apostolska 16,6.7} Hrvatska Biblija Ivan Šarić ili Nemačke Biblije: Elberfelder 1905, Schlachter 1951, Hoffnung für alle, Interlinearübersetzung
  • “I budući da ste sinovi, posla Bog Duha Sina Svojega u srca vaša, koji viče: Ava Oče!“ {Galatima 4,6}
  • “Ovo dotiče SVEPRISUTNOST   I S U S O V O G   D U H A,  koji je nazvan Utešitelj. Postoje mnoge neshvatljive TAJNE, koje ne mogu da razumem ili ne želim da razjasnim. One su za mene ali i za tebe previše visoke. Kod nekih tačaka je ĆUTANJE ZLATO.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p.179.2}

Drugi jezici:

  Adventism – First Commandment OR The Trinity – Goran Šušljić PDF

Book  – 68 Pages – First 30 Chapter

  Adventisten – Erstes Gebot ODER die Dreieinigkeit – Goran Šušljić PDF

Buch – 261 Seiten – die ersten 42 Seiten sind ein Résumé wichtigster Details aus dem ganzen Buch